Online kindertherapie

Praktijk Sterrekind begeleidt niet alleen (hoog)gevoelige kinderen, maar geeft ook begeleiding aan kinderen op sociaal-emotioneel gebied, negatief zelfbeeld, piekeren, gevolgen van pesten, rouw- en verliesverwerking. Ook wordt hulp geboden bij gedragsproblematiek, denk aan gebrek aan concentratie, boos-en aanvallen van moeite met luisteren. Tevens geeft Linda online opvoedkundig advies aan ouders.
Consulten kunnen telefonisch als via beeldbellen. Je niets te downloaden, ontvangen link en we kunnen direct aan de slag. 

Linda helpt

In Praktijk Sterrekind geef ik online kindertherapie. Ik breng kinderen en jongeren in contact met hun eigen gevoel en hun eigen bron, zodat ze hun gevoeligheid en intuïtie als kracht leren gebruiken. Ik bied erkenning voor wie ze zijn, zodat ze zich veilig voelen en zichzelf (durven) zijn.


Zo leer ik kinderen goed geaard te zijn en te blijven, zich te beschermen tegen indrukken van buitenaf, onderscheid te maken welke emoties van hen zijn en welke niet, om te gaan met emoties die ze 'per ongeluk' van anderen overgenomen hebben en om te gaan met eventuele paranormale ervaringen.


Ik werk curatief en complementair, vanuit een holistische visie waarin zowel het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele aspect centraal staat. Daarbij maak ik gebruik van verschillende therapievormen, zoals creatieve therapie, cognitieve therapie, neuro-linguïstisch programmeren (NLP), cliëntgerichte therapie en ontspanningstherapie.


Ik kijk wat het kind nodig heeft en maak gebruik van verschillende werkvormen, zoals symbolen, rituelen, muziek, helende verhalen, spelen, sprookjes, knutselen, mediteren, tekenen, praten, visualisaties, voorwerpen, schilderen, energiewerk, affirmaties, ontspanningsoefeningen, kinderyoga etc. Spelenderwijs leer ik kinderen en jongeren om te gaan met hun gevoeligheid en intuïtie.