Tarieven

Therapie

Praktijk Sterrekind hanteert voor een consult psychosociale therapie of kindertherapie van 50 minuten € 80,-.

Wanneer een gemaakte afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Zorgverzekering

Als therapeut ben ik geregistreerd lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). Als lid van de NFG - VPMW worden mijn consulten, afhankelijk van uw persoonlijke zorgpolis, geheel of gedeeltelijk vergoed door verschillende zorgverzekeraars. Tevens ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en geregistreerd als Registertherapeut BCZ® .

Gezien de voorwaarden van zorgverzekeraars regelmatig veranderen verwijs ik u voor actuele informatie over de vergoedingen van mijn consulten naar de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg


Telefonisch of Skype consult

Praktijk Sterrekind hanteert voor een telefonisch of Skype consult per kwartier een tarief van € 20,-. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden nu ook Skype consulten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of dit voor vergoeding in aanmerking komt.

Schriftelijk verslag

Indien gewenst en op verzoek is het mogelijk bij afronding van de begeleiding een schriftelijk verslag te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 200,-. Dezelfde informatie wordt ook mondeling via een oudergesprek overgedragen. Het verslag komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Online Cursus

De online cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Informeer bij je werkgever voor (een bijdrage in de) vergoeding.